Internet věcí se rozšiřuje do dalších oblastí

Business

V současné době se na trhu prezentuje internet věcí ve zdravotnictví, průmyslu a výrobě. Jaké jsou trendy a budoucí vývoj IoT si můžete přečíst v článku.
ovládání domu mobilem
  V oblasti medicíny, internet věcí transformoval kvalitu a přesnost poskytování služeb. Konkrétně lze v dnešní době použít různé nástroje pro usnadnění léčby a zlepšení zdravotního stavu lidí na celém světě. Mezi skvělý příklad patří propojení kontaktních čoček se zabudovanými senzory snímače aktivity. Toto propojení umožňuje lékařům analyzovat slzy a poskytuje jim tak důležité informace o zdravotním stavu pacienta.
 V oblasti onkologie se zrodila spolupráce mezi Medidata (poskytovatelem cloudových řešení) a Cancer Center Memorial Sloan Kettering.  Cílem tohoto spojení je sledování hlavních změn v těle pacienta. Díky okamžitému přístupu k údajům o fyzickém stavu, chuti k jídlu a krevním tlaku mají lékaři přesné informace k provádění analýz a pacienti mohou lépe reagovat na úpravy potřebné ke zlepšení jejich kvality života. Za daných okolností se účinek dlouhodobé terapie významně zlepšil.
 Aplikace IoT ve výrobě ve své podstatě umožňuje lidem pracujícím v této oblasti získat přesná data pro analytiku, využívat výhod strojového učení a zlepšit kvalitu vydávaných produktů. Možnosti digitálních dvojčat a autonomních samoléčebných systémů dokázaly rozšířit obzory a posílit klíčové procesy.
Moderní technologie v architektuře
 Digitální dvojčata jsou kopie fyzických objektů, které jsou dostatečně přesné, aby umožnily jejich majitelům experimentovat a předpovídat provoz svých aktiv. Jinými slovy, použití tohoto příkladu internetu věcí umožňuje simulovat životnost fyzických strojů, testování aktualizací a předpovídání možných problémů a výhod spojených s každým fyzickým objektem a jejich sítěmi. To znamená revoluci ve výrobě – dříve nebylo možné sledovat konstrukční chyby a poté docházelo k různým selháním nebo poškozením ve skutečném provozu. Ale s touto aplikací IoT si různé typy zařízení uložím jako repliku a poté ji mohu ovládat v bezpečném virtuálním prostředí před vstupem do lidského světa.
 
 Jednou z nejoblíbenějších aplikací IoT je jistě řada zařízení určených pro inteligentní dům. Jedná se zejména o bezpečnostní systémy, zástrčky, termostaty a mnoho dalších nástrojů, které usnadňují život. Zároveň si mezi různými příklady zařízení internetu věcí zaslouží zvláštní pozornost případy inteligentního zámku a inteligentního zrcadla. Internet věcí může zvýšit úroveň bezpečnosti a kontroly nad domovem zavedením inteligentního zámku. Tento nástroj je jedním z nejúčinnějších – v podstatě může v blízké budoucnosti zcela nahradit klíče a zámky. S inteligentním zámkem můžete například poskytnout nebo naopak omezit přístup k vašemu domu určitým lidem. Kromě ovládání pomocí smartphonu lze pro vstup do dveří použít také heslo na klávesnici. Zvýšená úroveň bezpečnosti je nakonec zajištěna možností dálkového ovládání: prostřednictvím prohlížení protokolu činnosti.
Budoucnost patří internetu věcí a je jen na nás jak s touto aplikací dokážeme zacházet. Může nám to velmi usnadnit každodenní činnost, ale také si musíme dát velký pozor, jak moc nás to dokáže ovládat.