Co je vlastně SEO optimalizace

Www

Každá firma, bez ohledu na svou velikost, byla založena primárně za účelem dosažení co nejvyššího zisku. K tomuto účelu jsou používány nejrůznější metody propagace, z nichž nejznámější je pak klasická reklama, především ta televizní.

Avšak není to ani zdaleka není plný výčet všech marketingových strategií. Jednou z nich je například metodika SEO optimalizace webových stránek. O co se jedná?

V podstatě jde o to, že se internetová stránka upraví tak, aby se při zadání určitého slova či výrazu do některého z internetových vyhledávačů ukázal její odkaz na jednom z předních míst v seznamu výsledků. K čemu je to dobré?

blog2

Celkově to má za následek zvýšení návštěvnosti daného webu. Jak je to možné? Jednoduše – na čím lepší pozici je daný odkaz, tím spíše na ni daný člověk klikne. Můžeme si to ověřit i na sobě – přeci je, asi se nám nebude chtít procházet deset stránek výsledků.

Faktem také je, že každý z těchto lidí je potenciálním zákazníkem. A čím více jich je, tím větší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí. To platí zvlášť v případě, že daná firma zároveň provozuje e-shop.

burza2

Zdálo by se tedy, že se jedná o marketingovou strategii, vhodnou téměř pro každý podnik. Je tomu ale skutečně tak? Nebo jsou firmy, pro které by to byla jen zbytečná investice?

Popravdě řečeno, jsou. Jedná se především o velké koncerny, které jsou již tak dost známé, a kterým by zvýšená návštěvnost webové stránky příliš zisk nezvýšila. Ale jak zjistíme, do které kategorie naše firma patří?

V tomto případě je možné nechat si vypracovat analýzu. Ta vezme v úvahu dosavadní zisky firmy, stejně jako návštěvnost její internetové stránky. Zohlední také vzhled webu, stejně jako fakt, zda daná firma provozuje e-shop. Ze všech těchto údajů vykalkuluje náklady, které by byly na implementaci metodiky SEO nezbytné, stejně jako předpokládané zvýšení zisku, které by přinesla. Pak už záleží jen na majiteli firmy, jak se rozhodne.