Jak cvičit trpělivost

Životní styl

Proč je třeba trpělivosti?

Trpělivost může být popsána jako schopnost čekat. V některých situacích vyžaduje více odvahy být trpělivý než spěchat. Navíc se díky této vlastnosti staneme více vytrvalými a uvolněními. Dává nám sílu lépe se vyrovnat s každodenními problémy. Například, jsme-li rozrušeni věcmi, které v danou chvíli nemůžeme změnit: když musíme čekat v dlouhé frontě k pokladně, nebo čekat na vlak, který má zpoždění pár minut.V těchto situacích máme tendenci být rozrušeni a rozvíjet frustraci vůči ostatním lidem. Ale i při složitějších problémech jsme netrpěliví, ačkoliv některé projekty potřebují nějaký čas k rozvoji.
feng shui kameny

1. Buďte si vědomi situací, ve kterých jste nedočkaví

Přemýšlejte o faktorech, které vyvolávají nebo zesilují netrpělivost. Často si nevšímáte těchto malých aspektů ve shonu každodenního života. Pokud se ale zastavíte na několik minut, zjistíte, že jste klidnější a vyváženější. Zvláště meditační a dýchací cvičení vám mohou pomoci vnímat pocity a myšlenky.

2. Přemýšlejte o důsledcích vaší netrpělivosti

Uvědomte si, že nedočkavost vám v mnoha okamžicích nepomůže. Naopak, dokonce vám brání dosažení vašich cílů. S trochou trpělivosti můžete zvládnout dané situace lépe a na konci budete uvolněnia vyrovnaní.
míchání puzzle

3. Využijte čekání

Často jsme netrpěliví, protože věříme, že v určitých situacích ztrácíme drahocenný čas. To se často stává například v případě nákupu v supermarketu: když čekáme, přemýšlíme o tom, co bychom mohli dělat místo čekání ve frontě. Sice tak ztrácíme kus života, ale ten je stále v našich rukou. Můžete využít i tyto fronty, abyste se zhluboka nadechli, Zavřeli oči na okamžik a oddělili se od shonu každodenního života. Přemýšlejte o tom, co vás dnes obzvlášť potěšilo a za jaké aspekty jste dnes vděčni. Takto si vědomě vzpomenete na pozitivní momenty. Tyto myšlenky vás automaticky uvolní. Nejenže jste zvládli frontu, ale také jste udělali něco pro vaši duševní sílu a dorazili domů trochu uvolněnější a spokojenější.

4. Formulujte si částečné cíle

Zvláště v dlouhodobých projektech se často ztrácíme a stáváme se netrpělivými, pak zpochybňujeme své dovednosti a chceme okamžitě hodit ručník do ringu. Abyste se tomu vyhnuli, měli byste se zaměřit na malé dílčí cíle. Formulujte pouze realistické cíle, kterých můžete dosáhnout v kratším čase.

5. Počítejte s překážkami

Může se to stát opakovaně, že narazíte na překážky. Většina z nich je vyvolána faktory, které nemůžete ovlivnit. Proto vždycky počítejte s takovými problémy, nejste pak úplně překvapeni ani zklamáni. Snažte se nevidět překážky jako osobní porážku, místo toho zvažte, jaká pozitiva z nich můžete získat.